Na organizację eventu korporacyjnego składa się wiele elementów.

Każdy szczegół ma wpływ na ostateczny kształt, powodzenie i wrażenie jakie pozostanie we wspomnieniach uczestników wydarzenia.

Organizując eventy korporacyjne, pracę dzielimy na poszczególne etapy. 

W pierwszej kolejności omawiamy ogólne, najważniejsze wymagania klienta, by w późniejszych etapach przejść do szczegółowych ustaleń. Po pierwszych rozmowach i poznaniu charakteru planowanego wydarzenia, proponujemy miejsca, w których dane wydarzenie może się odbyć.

Na wybór lokalizacji ma wpływ wiele czynników.

Na jakie aspekty zwracamy uwagę wybierając miejsce na event korporacyjny?

Jednym z pierwszych elementów jest liczba uczestników wydarzenia. Musimy wiedzieć, ile osób będzie uczestniczyć w evencie, by móc wybrać z wachlarza możliwości lokalizację, która będzie odpowiednia do ilości gości. Obiekt nie może być zbyt mały, uczestnicy powinni czuć się swobodnie. Jednocześnie miejsce wydarzenia nie może być zbyt duże, by nadmiar przestrzeni nie zakłócił elementu integracyjnego wydarzenia. Uczestnicy nie mogą się szukać w przestrzeni, powinni mieć szansę widzieć, słyszeć i bez problemu dotrzeć do wszystkich proponowanych atrakcji, które zostały dla nich przygotowane. 

Równie ważnym aspektem przy wyborze lokalizacji na event korporacyjny jest charakter wydarzenia.

Czy event ma charakter gali czy pikniku? Często zdarza się, że event organizowany przez korporację, łączy oba te elementy. Zaczynamy wspólną zabawę od integrujących konkurencji, wspólnych zabaw, biesiady, by w godzinach wieczornych uczestniczyć w uroczystej gali.

W takich przypadkach najczęściej szukamy hotelu, który dysponuje salą konferencyjną/ bankietową odpowiedniej wielkości i terenem do integracji wokół obiektu.

Wybierając lokalizację na organizację eventu korporacyjnego, musimy wiedzieć jakie atrakcje zaproponujemy uczestnikom

To również od nich zależy jakie wymagania z tym związane musi spełniać lokalizacja, jakie warunki techniczne musi zapewnić obiekt. Ważna może okazać się wysokość pomieszczenia, wentylacja, możliwość podziału sali na mniejsze i wiele, wiele innych aspektów. Chcąc zabawiać gośćmi pokazem fireshow, ze względów bezpieczeństwa nie możemy zaplanować eventu na urokliwej polanie zlokalizowanej pomiędzy drzewami. Jeżeli elementem wieczornej gali jest rozdanie nagród, a później zabawa przy muzyce -konieczna jest możliwość szybkiej zmiany aranżacji widowni.
To również od nich zależy jakie wymagania z tym związane musi spełniać lokalizacja, jakie warunki techniczne musi zapewnić obiekt. Ważna może okazać się wysokość pomieszczenia, wentylacja, możliwość podziału sali na mniejsze i wiele, wiele innych aspektów. Chcąc zabawiać gośćmi pokazem fireshow, ze względów bezpieczeństwa nie możemy zaplanować eventu na urokliwej polanie zlokalizowanej pomiędzy drzewami. Jeżeli elementem wieczornej gali jest rozdanie nagród, a później zabawa przy muzyce -konieczna jest możliwość szybkiej zmiany aranżacji widowni.

Wybierając lokalizację na organizację eventu korporacyjnego, musimy wiedzieć jakie atrakcje zaproponujemy uczestnikom

Już na etapie planowania wydarzenia, powinniśmy zadbać o możliwość dojazdu oraz powrotu uczestników. Organizując event korporacyjny poza miastem, firmy decydują się na zabezpieczenie transportu dla pracowników i gości. Najczęściej problem rozwiązuje się wynajmując odpowiednią ilość autokarów, które przywożą uczestników na określoną godzinę. Zazwyczaj powrót planowany jest w kilku transzach, dla tych, którzy chcą wrócić wcześniej oraz dla grupy, która bawi się do samego końca. Podejmując decyzję o wyborze lokalizacji, należy zwrócić uwagę na wielkość parkingu, możliwości manewrowe autokarów, miejsce do bezpiecznego zaparkowania środków transportu.

Zapraszamy do kontaktu!