Jakie jest znaczenie gier integracyjnych w budowaniu zespołu i kultury organizacyjnej?

Integracja pracowników to element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy – począwszy od kilkuosobowej firmy rodzinnej, po wielotysięczne korporacje o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. 

Nie ma lepszej metody integracyjnej pracowników niż wspólnie spędzony czas, na wspólnym działaniu, w dążeniu do wspólnego celu przy dobrej zabawie.

Prawidłowo zorganizowana gra integracyjna łączy ze sobą wszystkie powyższe elementy.

Od czego zacząć planowanie gry integracyjnej?

Kiedy już wiemy, że chcemy zorganizować grę integracyjną dla naszych zespołów, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

  • Jaką rolę ma spełnić gra integracyjna, którą chcemy zaproponować naszym pracownikom?
  • Czy zależy nam na budowaniu więzi, nawiązaniu relacji w poszczególnych zespołach pracowniczych czy gra integracyjna ma na celu poznanie i zbliżenie się pracowników z różnych działów?
  • Czy gra integracyjna ma pomóc w porozumiewaniu się, posługiwaniu tym samym językiem komunikacyjnym, czy celem jest sprawne działanie w procesie produkcyjnym?

Jak wybrać miejsce i czas odpowiedni dla gry integracyjne pracowników?

Kiedy już wiemy jaki jest cel przeprowadzenia gry integracyjnej, powinniśmy się zastanowić czy ta forma zabawy będzie jednym z elementów wyjazdu integracyjnego, czy zostanie przeprowadzona na terenie zakładu pracy np. podczas przerw jako element urozmaicenia i rozrywki.

Bez względu na miejsce i cel przeprowadzanej gry integracyjnej, powinna się ona kojarzyć z dobrą zabawą, okazją do wspólnego śmiechu i w ten sposób budzić dobre skojarzenia zarówno z pracą jak i osobami, z którymi na co dzień spędzamy większą część dnia.  

Każda gra integracyjna służy budowaniu kultury organizacyjnej. To forma zabawy i integracji, której nie można przecenić.  Miłe emocje towarzyszące grze integracyjnej doskonale wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa jako życzliwego miejsca pracy oraz pokazują współuczestników zabawy jako ludzi, którym można zaufać i przyjemnie spędzać czas.

Kto jest adresatem gry integracyjnej?

Istotną informacją jest grupa docelowa, która będzie brała udział w zabawie. 

Inną specyfikę zabawy planujemy dla pracowników administracji, inną dla pracowników produkcyjnych a jeszcze inną, gdy wszystkie te zespoły biorą udział w współzawodnictwie.

Jak dobrać gry integracyjne do celu, który chcemy osiągnąć?

Dobór zadań zależy celu jaki chcemy przez zabawę osiągnąć oraz czasu jaki możemy na grę integracyjną przeznaczyć.

Jeżeli chcemy poprawić komunikację w zespole, warto wybrać grę, w której konieczne jest nie tyle wykonywanie zadań, co podejmowanie wspólnych decyzji, porozumienie się w strategii dążenia do celu.

Dobrym przykładem takich gier integracyjnych są teleturnieje, organizowane na wzór teleturniejów telewizyjnych.  Doskonałą zabawę zapewnia “Familiada”, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły rywalizują ze sobą.

Samym wyzwaniem i informacją dla liderów może być już przebieg doboru zespołów. 

Lider może także sam wyznaczyć poszczególnych drużyn – jeżeli chce, by konkretne składy osobowe, przy okazji zabawy zaczęły się ze sobą sprawnie komunikować. 

Zespół wyznacza spośród swoich członków kapitana, w pewnym etapie gry naradza się jaką odpowiedź udzielić, by zdobyć jak największą liczbę punktów. 

Uczestnictwo w konkurencji zapewnia dobrą zabawę, pokazuje, że każdy uczestnik ma wpływ na ostateczny wynik gry, uczy wzajemnego słuchania się i brania odpowiedzialności za cały zespół.

Kiedy pragniemy, by zespół przepracował wspólnie proces tworzenia, wykazał się kreatywnością logicznym myśleniem proponujemy konstrukcyjne zadanie do wykonania, grę strategiczną, która wymaga współpracy, zdobywania materiałów, szukania nieoczywistych rozwiązań. 

Doskonałym przykładem jest drużynowe zadanie budowania bolidów. Materiały i narzędzia zawodnicy muszą kupić, a walutą są żetony zdobywane za wykonanie zadań lub za odpowiedzi na pytania.

Współzawodnictwo, praca pod presją czasu, praca w zespole, koncentrowanie się na zadaniach, za które uczestnik jest odpowiedzialny – te wszystkie elementy kształtuje wspólne działanie.

Zabawy integracyjne dla pracowników mogą pobudzać zmysł logiki, kreatywności lub kompetencji społecznych. 

Wspólne działanie, połączone z dobrą zabawą wywołującą radosne emocje pozytywnie wpływają na redukcję stresu i nastrój. Warto więc angażować w takie zabawy integracyjne pracowników, aby postrzegali ludzi i miejsce, w którym pracują jako życzliwą i bezpieczną przestrzeń.

Jako firma profesjonalnie zajmująca się pisaniem scenariuszy oraz organizacją gier integracyjnych, chętnie zaplanujemy tę formę integracji szytą na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu!